jordfinal

xy10spacer1

Jord

Elementet Jord giver mulighed for at opleve soliditet eller stagnation.

Jord er fundamentet for vores selvopfattelse og egen oplevelse af bl.a. tryghed og tilfredshed. Vore handlinger vokser ud af tilstanden i elementet Jord. Der er to former for handling: Handling i det ydre og handling i det indre.

I alle handlinger er der bevidste såvel som ubevidste processer. De ydre handlinger kommer til udtryk i omverdenen. De indre handlinger kommer til udtryk i fornemmelser, følelser og mentale tilstande.

Alle handlinger starter med en hensigt. En hensigt er den motiverende indstilling bag en handling. Handling frembæres af en individuel eller kollektiv indstilling eller fortolkning af, hvordan vi påvirkes, eller påvirker de indre og ydre sammenhænge. Vores indstilling til at forbinde os til jord, er styrende for vores evne og lyst til at være aktive i livet.

Jordforbindelse berører bl.a. områder som centrering, krop, samspil med omverdenen samt vores forhold til det materielle.

Jordmeditation.

      Jord, dig selv