luftfinal xy10

Luft

Elementet Luft giver plads til fornemmelser, indstillinger, følelser og bevægelser.

Ubalance i luftelementet kan betyder pladsmangel, åndenød, stress og et rigidt indre. Kommunikation med os selv og med hinanden påvirkes af ubalancer og balancer i luftelementet på det indre plan.

At tale med sig selv og med hinanden kan perspektivere mentale og emotionelle processer og dermed giver næring til egen forståelse for årsag og virkning.  Balance i luftelementet øger vores bevægelsesfrihed og udvider vores evne til refleksion.

Nonverbal kommunikation og altings vibration bliver mere tilgængelig og lettere at forstå når Luftelementet får sin plads i vore liv. Det er som en synergi effekt. Vores indstilling til verden omkring os påvirkes af, hvor bevidst vi byder luften mere velkommen i vort indre.

I Luftelementet skabes bevægelse når vi italesætter, handler, lytter, observerer og reflektere.

 spacer1