spacefinal xy10

Rum

Rumelementet favner elementerne Jord, Vand, Ild og Luft som hver især og tilsammen samtidig udspringer af rumelementet.

Ud af rumelementet kommer luft, ud af luft kommer ild, ud af ild kommer vand, ud af vand kommer jord og alt dette kommer ud af rummet samtidig med at det holdes af rummet. Det er som en fødsel, ud af en fødsel, ud af en fødsel… og alle fødsler favnes af rummet.

Jord, Vand, Ild og luft elementerne udfolder sig og manifesteres som separate elementer i Rumelementet. Hver element eksistere særskilte i vore kroppe, i vores personlige sfære og i vore relationer. Modsat findes rumelementet også i hver af de fire elementet. Samspillet mellem det indre og det ydre rum, i og omkring alt, bevirker at rum søger rum, fred søger fred, kærlighed søger kærlighed.