vandfinal xy10spacer1

Vand

Elementet vand giver mulighed for bevægelse og fleksibilitet.

Vand er tæt forbundet med følelsesaspektet. Når vi er i balance i dette element, indebærer det muligheden for at opleve stor indre livskraft. Uanset om vores følelser er i balance eller ej, tager følelserne form efter mentale fortolkninger og fysiske handlinger.

Omvendt tager vores mentale fortolkninger og fysiske handlinger form efter vores emotionelle tilstande. Når der er ubalance i vandelementet, kommer vi i følelsernes vold, og lader den emotionelle tilstand fylde i opmærksomheden. Når der er balance i elementet, emotionel balance på det indre plan, oplever vi en større lyst og mulighed for at flyde med egen strøm.

At flyde med egen strøm er en tilvalgt tilstand af nærvær i nuet. I den tilstand er vandelementet klart og kan bevæge sig frit både indad til og udad til. Der opstår en bevægelighed og en oplevelse af samhørlighed i relation til os selv og vores omverden.

Vandelementet bor i kropsvæskerne og berører bl.a. områder som spontanitet, tillid, konflikthåndtering og modningsprocesser.